BÖCKER

BOKA MIG

Boksamtal

Genom boksamtal i grupp kan man fördjupa och vidga läsupplevelsen, tillsammans hitta nya infallsvinklar och få svåra böcker att öppna sig.

Att samtala om det som berör oss är närmast instinktivt, vare sig det handlar om upplevelser i vårt eget liv eller böcker vi läser. När vi samtalar provar vi våra egna tankar och ställer dem bredvid och mot andras. På så vis växer vi som människor.

Med avstamp hos den engelska författaren och f d läraren Aidan Chambers, vars böcker jag översatt, föreläser jag om en samtalsmodell som fungerar i alla grupper där man vill samtala om en gemensam läsupplevelse, i skolan, på biblioteket eller i läsecirkeln. I föreläsningen blandas teori och praktik.


Skrivarverkstad

Att skriva kan vara roligt. Ibland är det svårt. Och ibland känns det omöjligt …

I de olika skrivarverkstäder som jag leder, för barn, unga eller vuxna, ligger fokus på inspiration och igångsättning, övningarna är ofta en kombination av strikta ramar och oändlig frihet. Skrivarverkstäderna kan vara allt från några timmar till veckolånga övernattningsläger, de kan vara i skolans, bibliotekets eller varför inte idrotts- eller kulturföreningens regi. Jag jobbar gärna med frivilliga, skrivsugna människor, men också med motvilliga ”jag kan inte”-grupper.

Jag ger även fortbildning till svensklärare och till vuxna som själva vill leda skrivargrupper. Fokus ligger på inspiration och igångsättning, men jag kommer också in på respons, bearbetning och hur man kan omvandla ”ensamövningarna” i Skriv om och om igen till gruppövningar.


Författarbesök

Ett författarbesök kan se ut på många olika sätt, beroende på tanken bakom besöket, elevernas ålder och besökets längd. Det kan vara en föreläsning, en utfrågning eller ett samtal, det kan innehålla skrivövningar, högläsning, brandtal om läsningens betydelse eller något helt annat. Det kan handla om en lektion eller ett längre samarbete under ett läsår.

Viktigt för mig är att klassen och lärarna är förberedda på ett eller annat sätt och att besöket ingår i ett genomtänkt, gärna mer långsiktigt arbete, där mötet med mig kan fungera som igångsättare, komma som en kulmen eller bli en lagom final. Jag gör skolbesök i alla årskurser i grundskola och gymnasium, samt på folkhögskolor och vuxenutbildningar.


Översättarbesök

Många av de böcker vi läser är översatta. Och då är det faktiskt inte J. K. Rowlings eller Svetlana Aleksijevitjs ord som läsaren möter, utan den svenska översättarens. Och även om alla vi översättare är måna om att komma så nära originalet som möjligt, så blir den svenska boken oundvikligen präglad av den som haft översättaruppdraget. Den simplaste mening kan översättas på många olika sätt.

Översättningar, och framför allt översättningsgrodor, är något många har synpunkter på och översättarens hantverk intresserar. Jag berättar om arbetsmetoder, ger konkreta exempel på olika typer av knepigheter och möjliga lösningar, och kan även tackla den ständigt aktuella frågan om skillnaden mellan att läsa på originalspråk och modersmål.

 


Fakta med klass

Ett Skapande skola– projekt med potential att växa sig hur stort som helst. Grundtanken är som följer: En fackboksförfattare ger sig ut i en skolklass, berättar om sitt arbete och skriver därefter nya faktaböcker tillsammans med eleverna. Elevernas böcker trycks upp i några exemplar per titel och minst ett exemplar av varje placeras sedan i skolbiblioteket. Möjlighet finns också för författaren att samtidigt, i samarbete med eleverna, skriva en egen faktabok som också den publiceras, på samma sätt som elevböckerna eller på ”vanligt” sätt på i samarbete med ett bokförlag.

Ett pilotprojekt genomfördes våren 2015 då jag samarbetade med tre klasser i Hällby skola, Eskilstuna. De pedagogiska vinningarna visade sig vara många. Många elever lyfte sig långt över förväntan då skolarbetet blev ”på riktigt” och en mängd aspekter av svenskämnet kom in naturligt, som informationssökning, faktainhämtande, källkritik, bild- och texträttigheter, språkbehandling, bearbetning m.m.


Supporterkultur

Sedan tidiga tonåren, mitten av 70-talet, har jag varit fotbollssupporter. Att vara hammarbyare är en viktig del av min identitet. Samtidigt har denna identitet ifrågasatts, både av mig själv och andra. Jag har därför reflekterat mycket kring supporterskap, och hela tiden fascinerats av den speciella gemenskap som uppstår på läktaren och de olika uttryck den tar.

Under två intensiva arbetsår djupdök jag i detta ämne, något som resulterade i en 511 sidor tjock bok, Jag hör till de få som kan leva.

Jag föreläser om alla möjliga aspekter – både positiva och negativa – av denna kultur som både är en Svenssonkultur och en subkultur.

AKTUELLT

Inlägg 2

Här skriver jag nu inlägg 2 som handlar om såväl Böcker inom och om omkring oss som Vi hör till de få som kan leva, Svarta kläder, svart mask och  Skriv om och om igen, och markerar därför dem alla så att detta inlägg läggs under respektive kategori i sidomenyn här till höger.

OM MIG

I hela mitt liv har jag läst mycket barn- och ungdomslitteratur. I hela mitt vuxna liv har jag också arbetat med barn- och ungdomslitteratur på olika sätt. Idag mest som översättare, författare, föreläsare, fortbildare och skrivarledare. Tidigare har jag även arbetat på och åt förlag och i bokhandeln.

Här är min hemsida där jag presenterar mig, mina böcker och vilken typ av föreläsningar och fortbildningar jag erbjuder.